Escape game Profesörün Hikayesi

Company: Odadan Kaçış

Average Rating:

5.0 / 5

2 reviews

Contacts:

Yukarı Bahçelievler, 69. Sokak (17. Sokak) 3a, 06490 Çankaya/Ankara ()

0312 979 81 74

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

İnsanlığın kaderini belirlemeye hazır mısınız? İlk kez yapılan bir deney ve etkisi tüm dünyaya olacak. Aldığınız her karar çok önemli. Çünkü sizin seçimleriniz profesörün seçimlerini oluşturuyor. Bu sefer evden kaçmak size yetmeyecek!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.